Od konferencji upłyneło:

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Agronomiczne Oddział w Rzeszowie serdecznie dziękuje za udział w VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Agronomicznego organizowanej przez Rzeszowski Oddział PTA w dniach 11–13 września 2017r. w Rzeszowie pt.: „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”.

Podczas obrad plenarnych konferencji wygłoszono 28 referatów (w tym 3 referaty wiodące) dotyczących zagrożeń dla bioróżnorodności związanych z produkcją roślinną (8 referatów), czynników agrotechnicznych a różnorodności biologicznej agroekosystemów (12 referatów) oraz działań służących ochronie bioróżnorodności (5 referatów).

Prezentowane w czasie sesji posterowych prace badawcze i przeglądowe (77 posterów) obejmowały tematykę wpływu różnych elementów agrotechniki i innych czynników na stan bioróżnorodności i szatę roślinną pól uprawnych, antropogenicznych skażeń gleby, rejonizacji upraw roślin bobowatych oraz ekologicznego systemu uprawy a także stanu wykorzystania programów rolnośrodowiskowych przez rolników w rejonie Bieszczadów. Przedstawiono również problematykę dotyczącą zachwaszczenia pól uprawnych oraz stanu biologicznego gleb użytkowanych rolniczo, zalet siewów mieszanych, analizy stanu trwałych użytków zielonych, allelopatii oraz uprawy roślin polowych na cele spożywcze, paszowe, przemysłowe, w tym energetyczne.

Dziękujemy za obecność i wygłoszenie referatów wprowadzających na konferencji: prof. dr hab. Andrzejowi Koteckiemu (UP Wrocław), prof. dr hab. Edwardowi Gackowi (dyrektor COBORU w Słupi Wielkiej) i prof. dr hab. Andrzejowi Mockowi (UP Poznań).

Dziękujemy za uczestnictwo w obradach zarządom i członkom 11 Oddziałów PTA działających kraju (w tym z ośrodków: bydgoskiego, krakowskiego, lubelskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, poznańskiego, puławskiego, siedleckiego, warszawskiego, wrocławskiego i rzeszowskiego), sympatykom naszego Towarzystwa oraz przedstawicielom agencji, instytucji i firm sponsorujących konferencję.

Władzom Uniwersytetu Rzeszowskiego w osobie JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka oraz Dziekana Wydziału Biologiczno-Rolniczego prof. dr hab. Czesława Puchalskiego, dziękujemy za uczestnictwo i otwarcie konferencj.

Miło nam było gościć dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu Marię Kozioł, dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jerzego Borcza, dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Roberta Pieszczocha oraz prezesa Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Andrzeja Chmurę.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich i samorządowych województwa podkarpackiego, agencji i instytucji działających na rzecz rolnictwa (w tym Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Rolnicza) oraz przedstawiciele firm działających w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Listy okolicznościowe do uczestników konferencji skierowali Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Gołojuch członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji ds. Unii Europejskiej jak również Mieczysław Miazga członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli lub przyczynili się do zorganizowania Konferencji.

Przyjemnością było gościć Państwa w Rzeszowie, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach konferencyjnych.

Komitet Organizacyjny
VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Agronomicznego
Rzeszów, 2017r.


BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI

 

Zagrożenia dla bioróżnorodności związane z produkcją roślinną

Czynniki agrotechniczne a różnorodność biologiczna agroekosystemów

Działania służące ochronie bioróżnorodności

 

Galeria

 

Dlaczego warto ?

Proszę o rozpowszechnianie informacji o VII Konferencji PTA wśród Koleżanek i Kolegów, by zgromadziła jak największe grono Uczestników i służyła wymianie wiedzy naukowej oraz integracji środowiska.

Organizator

Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Rzeszowski Oddział PTA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
+48 (17) 785 53 20, szpunar-krok@wp.pl
+48 (17) 785 53 19, janbuczek7@gmail.com
+48 (17) 785 53 17, waclaw.jarecki@wp.pl
www.wbr.ur.edu.pl/nauka/towarzystwa-naukowe