Od konferencji upłyneło:

Referaty

Referaty udostępnione za zgodą Autorów:

Referaty wprowadzające

Kotecki A., Helios W.
Erozja genetyczna roślin uprawnych na przestrzeni dziejów

pobierz tutaj

Gacek E.
Innowacyjne rozwiązania w testowaniu i wdrażaniu postępu odmianowego w celu zwiększania bioróżnorodności w uprawie roślin

pobierz tutaj

Mocek A.
Stan zagrożenia gleb Polski podstawowymi ksenobiotykami mineralnymi i organicznymi

pobierz tutaj

I. Zagrożenia dla bioróżnorodności związane z produkcją roślinną

Stypiński P., Sienkiewicz-Padarewska D.
Metody określania bioróżnorodności w badaniach rolniczych

pobierz tutaj

Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J.
Bioróżnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo na przykładzie reprezentatywnych gleb województwa lubelskiego

pobierz tutaj

Wijata M., Sobczyński G., Studnicki M., Gozdowski D., Samborski S., Rozbicki J.
W poszukiwaniu odmian o szerokiej adaptacji do środowiska, na przykładzie pszenicy jarej

pobierz tutaj

II. Czynniki agrotechniczne a różnorodność biologiczna agroekosystemów

Krawczyk R., Kazuś R., Kierzek R., Stawiński S., Nowakowski J.
Wpływ warunków pluwiotermicznych na efektywność zabiegów herbicydowych w uprawach łubinu

pobierz tutaj

Klima K., Lepiarczyk A.
Prośrodowiskowe aspekty mieszanek zbożowych uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

pobierz tutaj

Smagacz J.
Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej w płodozmianach z różnym udziałem zbóż w strukturze zasiewów

pobierz tutaj

Tworkowski J., Stolarski M., Szczukowski S., Krzyżaniak M.
Produkcyjność i jakość biomasy wierzby jako surowca energetycznego

pobierz tutaj

III. Działania służące ochronie bioróżnorodności

Stolarski M., Krzyżaniak M., Szczukowski S., Tworkowski J.
Możliwości produkcji i wykorzystania biomasy roślin wieloletnich w aspekcie biogospodarki

pobierz tutaj

Krzyżaniak M., Stolarski M.
Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie określania wpływu produkcji rolniczej na środowisko

pobierz tutaj


Galeria

 

Dlaczego warto ?

Proszę o rozpowszechnianie informacji o VII Konferencji PTA wśród Koleżanek i Kolegów, by zgromadziła jak największe grono Uczestników i służyła wymianie wiedzy naukowej oraz integracji środowiska.

Organizator

Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Rzeszowski Oddział PTA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
+48 (17) 785 53 20, szpunar-krok@wp.pl
+48 (17) 785 53 19, janbuczek7@gmail.com
+48 (17) 785 53 17, waclaw.jarecki@wp.pl
www.wbr.ur.edu.pl/nauka/towarzystwa-naukowe