Od konferencji upłyneło:

Streszczenia

Materiały konferencyjne (streszczenia): pobierz tutaj

Streszczenia prac w języku polskim według wzoru (objętość do 1 strony formatu A4, marginesy górny i dolny 2.5, lewy i prawy 2.0) należy przesłać pocztą elektroniczną do 15.06.2017r. na adres sekretariatu konferencji:

• waclaw.jarecki@wp.pl

• janbuczek7@gmail.com

 

Wzór streszczenia:

• tytuł streszczenia w języku polskim;

• imiona i nazwiska autorów;

• afiliacja – katedra/zakład, adres, e-mail pierwszego autora;

• słowa kluczowe;

• treść streszczenia;

 

Wymagania redakcyjne dla streszczeń prac są następujące:

• edytor tekstu – Microsoft Word;

• czcionka: Times New Roman;

• nazwiska i imiona autorów 10 pkt. Bold;

• afiliacja 9 pkt. kursywa;

• tytuł j. polski, duże litery, 11 pkt, Bold;

• słowa kluczowe 9 pkt;

• treść streszczenia 11 pkt;

• odstępy między wierszami treści streszczenia – 1.15 wyrównanie dwustronne;

 

Wzór streszczenia w wersji Word w pobierz tutaj

Galeria

 

Dlaczego warto ?

Proszę o rozpowszechnianie informacji o VII Konferencji PTA wśród Koleżanek i Kolegów, by zgromadziła jak największe grono Uczestników i służyła wymianie wiedzy naukowej oraz integracji środowiska.

Organizator

Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Rzeszowski Oddział PTA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
+48 (17) 785 53 20, szpunar-krok@wp.pl
+48 (17) 785 53 19, janbuczek7@gmail.com
+48 (17) 785 53 17, waclaw.jarecki@wp.pl
www.wbr.ur.edu.pl/nauka/towarzystwa-naukowe