Od konferencji upłyneło:

Informacje dla autorów

Prace naukowe w języku polskim lub języku angielskim (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) zostaną opublikowane w czasopismach:

- Fragmenta Agronomica
(http://www.up.poznan.pl/pta/fg.html)

- Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura
(http://www.agricultura.acta.utp.edu.pl)

Przygotowane prace, zgodnie z wymogami czasopism, należy przesłać bezpośrednio na adresy redakcji Fragmenta Agronomica lub Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura. Koszty związane z opublikowaniem prac ponoszą Autorzy, zgodnie z wymaganiami czasopism.


Galeria

 

Dlaczego warto ?

Proszę o rozpowszechnianie informacji o VII Konferencji PTA wśród Koleżanek i Kolegów, by zgromadziła jak największe grono Uczestników i służyła wymianie wiedzy naukowej oraz integracji środowiska.

Organizator

Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Rzeszowski Oddział PTA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
+48 (17) 785 53 20, szpunar-krok@wp.pl
+48 (17) 785 53 19, janbuczek7@gmail.com
+48 (17) 785 53 17, waclaw.jarecki@wp.pl
www.wbr.ur.edu.pl/nauka/towarzystwa-naukowe