Od konferencji upłyneło:

Wnioski z konferencji


Komitet Organizacyjny VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce” serdecznie dziękuje za opracowanie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych obrad Komisji Wnioskowej w składzie:


• Blecharczyk Andrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
• Staniak Mariola, dr hab., prof. nadzw., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
• Woźniak Andrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,


Wnioski te zostaną skierowane na ręce Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Panów Kazimierza Gołojucha i Mieczysława Miazgi Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członków sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wnioski z konferencji: pobierz tutaj

Galeria

 

Dlaczego warto ?

Proszę o rozpowszechnianie informacji o VII Konferencji PTA wśród Koleżanek i Kolegów, by zgromadziła jak największe grono Uczestników i służyła wymianie wiedzy naukowej oraz integracji środowiska.

Organizator

Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Rzeszowski Oddział PTA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
+48 (17) 785 53 20, szpunar-krok@wp.pl
+48 (17) 785 53 19, janbuczek7@gmail.com
+48 (17) 785 53 17, waclaw.jarecki@wp.pl
www.wbr.ur.edu.pl/nauka/towarzystwa-naukowe